MKprojekt

Kontrollansvarig enligt PBL.

Bygglov.

Ritningar arkitekt/konstruktion.

När du tex skall bygg om/nytt/till och hjälper jag som kontrollansvarig, KA(tidigare benämnd som kvalitetsansvarig) dig genomföra ditt bygge. Kontrollansvarig ser till att alla erforderliga kontroller görs som är nödvändiga för att bygget skall leva upp till ditt och myndighets krav och gällande bygg/branschregler. Kontrollansvarige hjälper dig med att upprättande av en kontrollplan med vad han/hon anser vara nödvändiga kontroller på plats av KA.

Hur mycket hjälp ska man ha av en kontrollansvarig? Ka-arbetet ska vara väl investerade pengar. Jag har en mycket stor erfarenhet av ka uppdrag och övriga moment i byggnationen. Över 25 års erfarenhet av bygg produktion bla. som arbetsledare och Egenföretagare 1994 till 2014 då med anställda 3 till 10 st.
Sedan år 2001 kvalitetsansvarig framfört allt då på egna entreprenader och sedan 2012 som kontrollansvarig på mkprojekt med andras entreprenader.

Mkprojekt är ett enmansföretag och har funnits sedan 2012, jag som arbetar och äger företaget heter som ni förstår Mikael Karlsson och är utbildad Kontroll/kvalitetsansvar klass N, riksbehörighet. Bosatt i Huddinge/Stuvsta sedan 1994.
Certifierad av Sitac.
Utbildad byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U.
Mkprojekt arbetar i första hand i Stockholms län. När jag arbetar som kontrollansvarig brukar jag hjälpa till att ta fram arkitektritningar samt konstruktionsritningar och övriga bygghandlingar via samarbetspartner. Jag ritar även lite själv på Autocad.

Jag hjälper årligen mellan 20-30 st byggherren med deras byggprojekt.

Nedanför nämns några viktiga punkter gällande kontrollansvar vid byggnationer.
Exempel på krav är god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet och tillgänglighet.
Om det  finns underlag/ritningar på hur byggnaden ska se ut när den är färdig kan jag göra en kontrollplan, om inte det finns kan jag hjälpa till att ta fram ritningar enligt ovan och även söka bygglovet, sedan kan vi ha ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. När byggnadsnämnden säger ok, erhålles ett startbesked bygget kan börja.
Byggherren brukar tycka att det är bra att ha mig som ett sk. bollplank under byggets gång, div frågor dyker upp.

Eventuella fel/brister på bygget meddelar jag byggherren i första hand. Om ni vill kan vi gå igenom hur en liknande byggentreprenad som eran brukar fortlöpa. Ca 4-5 platsbesök brukar vara normalt/räcka vid byggnation av 1-2 familjs bostadshus.
Slutsamråd sker vanligast i färdig byggnad och förutsatt att slutbesiktningen är godkänd och att samtliga entreprenörers kontroller och provningar enligt kontrollplan är utförda och verifierade då kan jag ansöka om slutbesked från byggnadsnämnden.

Fast pris på ovanstående KA-paket kan lämnas.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!