Avslutade uppdrag

Utförda arbeten innan gjordes som kvalitetsansvarig.

 

Avslutade 2012:

Askträdet 26. Hässelby (privatperson)

Byggnation av större altan/trädäck.

kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

Avslutade 2013:

 

Arbetaren 17. Stockholms city (privatperson)

Ihoppslagning av 2st lägenheter, ej ombyggnation av lägenheter.

söka bygganmälan ta fram kontrollplan.

 

Fresken 12. Huddinge. (Företag)

Nybyggnad villa ca 200m2.

Nybyggnad av garage ca 25m2.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Storklas 32+33. Bromma (försäkringsbolag)

Återställning brandskadat parhus, varje lght blir källare+

1,5plan boyta ca 120m2.

Grunden sparas+ Nytt Prefab/blockhus. Mälarvillan.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Vävstolen 32. Huddinge. (Företag)

Nybyggnad villa ca 200m2.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Eriksberg 2:50 Botkyrka (privatperson)

Tillbyggnad 1plan+källare boyta tillbyggnad 330m2

även ombyggnad bef hus.

Byggs i lösvirke.

Kontrollansvarig+projektledning+ div byggtekniska frågor.

Detta objekt ligger vilande tills vidare.

 

Odin 22. Stockholms city (privatperson)

Ombyggnad av lägenhet, flytt kök + badrum.

kontrollansvarig, söka bygglov, hjälpa till att ta fram ritningar och underlag

div byggtekniska frågor.

.

Moroten 8 Huddinge (privatperson)

Tillbyggnad 2plan ca 120m2. Lösvirke.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor.

 

Hammar 1:40. Haninge (privatperson)

Nybyggnation av mindre 1-bostadshus.

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Avslutade 2014:

 

Kullsta 4:8 Norrtälje. (försäkringsbolag)

Återställning brandskadat villa från ca

år 1900 i 2plan+källare boyta ca 300m2.

Grunden sparas+ huset byggs i lösvirke.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+projektledning/byggmöte

+ div byggtekniska frågor.

 

Barometern 27 Huddinge. (privatperson)

Nybyggnad av 1-2 familshus i 2 plan

boyta ca 160m2 m2 fristående garage ca 30m2.

Blockhus/prefab. Bra Hus.

Byggs på delad entreprenad.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor

 

Ålsta 1:149 Haninge (privatperson)

Nybyggnad av villa 1plan ca 160m2. Lösvirke.

Byggs av byggheren själv.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor.

 

Kofångaren 26 Älvsjö. (BRF Förening)

Ombyggnad av lokal till bostad..

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor.

 

Smörjaren 2, Huddinge (privatperson)

Tillbyggnad 1-2bostadshus med 1x22m2 samt baklong ovanpå

ny takkupa och altan.

Kontrollansvarig, byggmöte, div byggtekniska frågor.

 

Sleipner 19, Stockholms city (företag)

Förskola ansöka om permanent bygglov.

Ansöka om permanent bygglov från tidigare tidsbegränsat bygglov.

Framtagning av div ritningar, uppmätning av bruttoarean, kontroll av

planlösningen.

 

Stigfinnaren 8 Huddinge. (Privatperson)

Nybyggnad av villa 2plan ca 300m2. Lösvirke. Fiskarheden villa.

Byggs på delad entreprenad.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor/granskning av ritningar

 

Frimärket 3 Huddinge. (Privatperson)

Nybyggnad av villa 2plan ca 160m2, Prefab. Trivselhus.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig+ div byggtekniska frågor.

 

AVSLUTADE 2015:

 

Taggsvampen 267, Huddinge (privatperson)

Ombyggnad av entrevåning i radhus, delad entreprenad.

Rivning av bärande vägg som ersätts med avväxling typ hea-balk.

Nytt kök nytt badrum.

Ansökan om bygganmälan, framtagning k-ritningar div byggtekniska frågor.

 

Ohlhammar 1:130, Vallentuna (privatperson)

Nybyggnad av villa 1-5plan ca 200m2+grage+pool, Prefab. Mjöbäcksvillan.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Luktärtan 8, Huddinge (privatperson)

Tillbyggnad och ombyggnad 1-2 familjs hus.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Blåkålen 13, Enskede.(privatperson)

Påbyggnad av villa 35m2. Lösvirke.

Byggs på general entreprenad.

Söka bygglov+kontrollansvarig+framtagning div dokument

+div byggtekniska frågor.

 

Malstaby 12:1, Norrtälje (Försäkringsbolag)

Återställa brandskadat 1-familjs bostadshus

Nybyggnad av villa 1-5plan ca 160m2+grage, Prefab. Mjöbäcksvillan.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig, byggmöte, div byggtekniska frågor.

 

Koljan 29, Älvsjö (privat person)

Tillbyggnad 1 bostadshus.

Byggs på totalentreprenad.

Ca. 2x20m2+källare.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

BRF Gnejsen 4, City Stockholm.

Nybyggnad av lght 1 rok ca. 17m2  av övriga ytor.

Byggs på total entreprenad.

Söka bygglov+Kontrollansvarig div byggtekniska frågor.

 

Ersholmen 1:10, Haninge/Muskö (privat person)

Till/påbyggnad fritidshus

Ca. 2x20m2

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

Bo 1:19, Nacka (privat person)

Tillbyggnad fritidshus

Ca. 20m2

Byggs av byggherren själv.

Div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

Varpaspelaren 13, Enskede (privat person)

Tillyggnad 1 familjhus

Ca. 1x35m2.  Glasveranda.

Byggs på totalentreprenad.

Söka bygglov+Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Taggsvampen 267, Huddinge (privat person)

Ombyggnad 1 familjshus/radhus

Ca. 35m2.  Riv+avväxling bärande vägg och Nytt kök.

Byggs på totalentreprenad.

Söka bygganmälan+div byggtekniska frågor.

+framtagning konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Orrsätra 10, Stockholm (Företag)

Brandskadat 1 familjshus.

Ca. 40m2.

Byggs på totalentreprenad.

Framtagning bef ritningar via stadsbyggnadskontoret+tekniskt beskrivning på byte bärande delar

+div byggtekniska frågor+framtagning konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

BRF Römö, Stockholm (privat person)

Bygglov  flerfamiljshus

Ca. 75m2.  3 rum och kök.

Utredning av ej korrekt avslutade bygglovs ärende för/vid försäljning av lght.

 

Kamomillen 91, Botkyrka (privat person)

Tillbyggnad uterum 1 familjshus/radhus

Ca. 15m2.

Byggs av byggherren själv.

Söka bygganmälan+div byggtekniska frågor.

+framtagning arkitekt och konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Brf kvarnparken, Stockholm (Brf )

Nya entretak flerfamiljshus.

3st.

Söka bygglov+div byggtekniska frågor.

 

Vadet 3:250,Haninge(privatperson)

Tillbyggnad glasveranda 1 familjshus/radhus

Ca. 15m2.

Byggs på totalentreprenad

Söka bygganmälan+div byggtekniska frågor+ söka slutbesked

 

 

AVSLUTADE 2016:

 

 

Hammaren 22, Huddinge (Privatperson)

Tillbyggnad och ombyggnad 1-2 familjs hus.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Karlsvik 43, Stockholms city (privatperson)

Nybyggnad av balkong.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Servitören 11, Huddinge (privatperson)

Tillbyggnad av enbostadshus 16m2 och nytt burspråk + 1st takkupor

samt total ombyggnad invändigt/ny planlösning och ny fasad+fönster.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Järflotta, Nynäshamn (Försäkringsbolag)

Återställa brandskadat fritidshus

Nybyggnad  1-plan ca 80m2, lösvirke. Fiskarheden.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig, byggmöte, div byggtekniska frågor.

 

Lännersta 1:167, Nacka (privat person)

Tillyggnad 1 familjhus

Ca. 2x40m2

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

Ormsta 1:52, Vallentuna (Försäkringsbolag)

Brandskadat tre familjshus

Återställning av 3st lght. Ca. tot 400m2.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Sidensvansen 1, Huddinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 1x40m2.  Källare och ombyggnad bef hus.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Svalan 12, Botkyrka (privatperson)

Nybyggnad av garage samt bostad  2 plan ca 2x25m2.

Lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Rivningsplan+Kontrollansvarig + div byggtekniska frågor.

 

BRF Melodin, Huddinge (BRF)

Renovering av gård till förskola.

Framtagning av förfrågnings underlag samt entreprenör.

Byggs på totalentreprenad.

Projektledning + div byggtekniska frågor.

 

Skopan 17, Huddinge (privatperson)

Tillbyggnad av enbostadshus 2x25m2.

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Häradskistan 7, Stockholm (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x35m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Lusthuset 3, Stockholm (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x25m2 .

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Bo 18:19, Nacka(privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x25m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Vadaren 3, Huddinge (Privat person)

Slutföra ett gammalt bygglov/ gamla pbl.

Framtagning av underlag för förhandsbesked om att öppna ett hvb-hem.

Div byggtekniska frågor.

 

Täckeråker 2:17, Haninge (Försäkringsbolag)

Brandskadat 1 enfamiljshus, 132m2

Värdering skadan/huset.

Bygg/åtgärdsförslag samt div byggteknisk konsultation.

 

Vidja 1:430, Huddinge (Försäkringsbolag)

Brandskadat 1 enfamiljshus, 129m2

Värdering skadan/huset.

Bygg/åtgärdsförslag samt div byggteknisk konsultation.

 

Kanditaten 3, Huddinge (Privat person)

Till/på/om byggnation 1.2 enfamiljshus, utökad yta ca 100m2 och ombyggd yta ca 100m2.

Kostnads uppskattning för entreprenaden efter a-ritningar.

Bygg/åtgärdsförslag samt div byggteknisk konsultation.

Detta för att husägarna ska veta om det är möjligt kostnadsmässigt att gå vidare och söka bygglov.

 

 

 

 

 

 

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!