Referenser

Pågående Uppdrag:

 

Daniel Hjort 12  Hägersten. (Privatperson)

Tillbyggnad ca 25m2+ombyggnad bef hus.

Byggs på deladentreprenad i lösvirke.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Glömsta 2:24 Huddinge. (privatperson)

Nybyggnad av fritidshus 1plan ca 60m2, Lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Söka bygglov+kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Vansta 5:616, Ösmo (Ridklubb)

Tillbyggnad och nybyggnad av ridhus med läktare och kafeteria.

Ca 2000m2.

Byggs på delad entreprenad.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Pontonbron 1, Älvsjö (Privatperson)

Ändring i/på större 1-2 bostadshus q2-skydd.

Utvändigt Ex insättning av altandörr, ny puts på fasaden osv.

Invändigt ombyggnad 3st plan (ca 600m2 tot.) upptagning öppningar i bärande väggar ny planlösning.

Kontrollansvarig, söka bygglov/bygganmälan div byggtekniska frågor.

 

Djurnäs 1:3, Nynäshamn (Djurnäs säteri)

Nybyggnad av villa 1-5plan ca 300m2, grunden/källaren platsgjuts och

plan 1+2  Prefab. Uppsala trä.

Byggs på delad entreprenad.

Kontrollansvarig, div byggtekniska frågor.

 

Södra Lagnö, Värmdö(privatperson)

Nybyggnad fritidshus  1,5-plan ca 80m2, lösvirke.

Byggs på total entreprenad.

Kontrollansvarig div byggtekniska frågor.

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Lon 7, Botkyrka (privatperson)

Nybyggnad komplementbyggnad/Attefall  1-plan 25m2, lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig div byggtekniska frågor.

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Boktryckaren 5, Hägersten (privat person)

Till/påbyggnad 1-2 familjhus

Totalt Ca. 25m2

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

Heimdal 12, Huddinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x50m2

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor. Framtagning konstruktionsritningar via samarbetspartner.

 

Räven 17, Huddinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 3x50m2.  Källare + 1.5plan och ombyggnad bef hus.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Harbo 6, Botkyrka (privatperson)

Nybyggnad av 1-familjshus 2 plan ca 280m2.

Muras och lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig + div byggtekniska frågor.

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Flintskrapan 11, Huddinge (privatperson)

Nybyggnad av 1-familjshus 1,5 plan ca 180m2.

Lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Rivningsplan+Kontrollansvarig + div byggtekniska frågor.

 

Utsälje 1:102, Huddinge (privatperson)

Nybyggnad av 1-familjshus 1,5 plan ca 200m2.

Prefab. Kungshus.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig + div byggtekniska frågor.

 

BRF slättmarken 2, Stockholm (privatperson)

Ombyggnad av lght/källar plan ca 50m2.

Utökad bostadsyta till bef lght..

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig + div byggtekniska frågor.

 

Gladö 73:1, Huddinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x50m2 samt 2st nya takkupor och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Regeln 10, Huddinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x5om2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Häradskistan 7, Enskede (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x20m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Procenten 4, Enskede-gård (privat person)

Tillbyggnad 1-2 familjhus

Ca. 2x50m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Tullinge 19:557, Tullinge (privat person)

Tillyggnad 1-2 familjhus

Ca. 1x30m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Stadsberga 8:292, Årsta havsbad (privat person)

Tillbyggnad fritidshus

Ca. 1x50m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Rockan 6, Huddinge (privatperson)

Nybyggnad komplementbyggnad/Attefall  1-plan 25m2, lösvirke.

Byggs av byggherren själv.

Bygganmälan div byggtekniska frågor.

Framtagning arkitekt+konstruktions ritningar via samarbetspartner.

 

Hunden 11, Huddinge (privat person)

Tillbyggnad 1-2 enfamiljshus

Ca. 1x50m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Akalla 4:1, Kista (Försäkringsbolag)

Brandskada nybyggnad förråd/komplementbyggnad, kolonilotter.

Ca. 25m2.

Byggs på totalentreprenad.

Bygganmälan+framtagning ritningar och byggdokument+div byggtekniska frågor.

 

Brf Vålberga, Järfälla (Bostadsrättsförening)

Större antal vindsbyggnationer utan bygglov/bygganmälan och kunskap.

Ca. 30st.

Framtagning av förslag till föreningen ang regler för byggnationer i brf fastigheter.

Genomgång av vindsbyggnationer på plats och protokoll över/på utförd åtgärd.

Information om vad bbr/bpl/brf säger om byggnation/inredning av vindsvåning.

Sammanställning och överlämnande till styrelsen brf och bonde lght+div byggtekniska frågor.

 

Labacka, Värmland (privatperson)

Ombyggnation bef fritidshus och nybyggnation komplementbyggnad 25m2.

Samt marklov för trädfällning.

Framtagning ritningar/dokument samt ansökan bygganmälan via bygglov kommun samt länsstyrelsen

fastigheten har strandskydd.

 

Högtalaren 6, Sollentuna (privat person)

Tillbyggnad 1-2 enfamiljshus

Ca. 2x30m2 och invändig ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Kummelnäs 11:68, Nacka (privat person)

Till/påbyggnad 1-familjshus.

Ca. 2x40m2 och invändig ombyggnation.

Byggs av byggherren själv.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

Elipsen 3, Huddinge (Fastighetsbolag)

Ombyggnad kontorsfastighet

Ca. 200m2  ombyggnation.

Byggs på totalentreprenad.

Kontrollansvarig+div byggtekniska frågor.

 

 

 

 

 

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!