Krävs det bygglov för ett staket?

Ett vanligt staket eller en grind kräver normalt inte bygglov. Är staketet högre eller tätare eller på annat sätt avviker från ett normalt staket kan det bedömas vara ett plank eller en mur vilket kan kräva bygglov. Det är byggnadsnämnden som gör den bedömningen, kontakta därför alltid byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!