Krävs det bygglov för ett plank?

 

Ett plank kräver oftast bygglov. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Planket får dock inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du i vissa fall inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller på din fastighet.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!