Krävs det bygglov för en mur?

 

En mur kräver oftast bygglov. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida en s.k. stödmur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skyddad uteplats med mur inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om muren inte är högre än 1,8 meter. Om muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du i vissa fall inte bygglov för en mur i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få besked om vad som gäller på din fastighet.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!