Krävs det bygglov för att bygga en altan på landet?

 

Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Byggnadsnämnden kan upplysa om din fastighet ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden kan också upplysa om den åtgärd som skall göras är att betrakta som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad. Om altanen byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!