Hur högt ska ett altanräcke vara?

 

När det gäller räckeshöjder gjorde Boverket i samband med revideringen 2008 en utredning som fokuserade på begreppet störtningsrisk. De aktuella frågeställningarna var: När kan man anta att det finns risk för att störta ned och vad handlar det om för skadebild utifrån fall från olika höjder? Konsekvensutredningen i sin helhet finns

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!