Får jag glasa in min befintliga uteplats utan bygglov?

 

Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver således normalt bygglov. Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Byggnadsnämnden kan upplysa om din fastighet ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. Byggnadsnämnden kan också upplysa om den åtgärd som skall göras är att betrakta som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad. Om uteplatsen ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!