Bygglov Fakta

Bilden nedan visar några ej bygglovspliktiga bygguppdrag.      

Krävs det bygglov för ett plank?

Hur högt ska ett altanräcke vara?

Utdrag ur konsekvensutredningen

Krävs det bygglov för ett staket?

Krävs det bygglov för en mur?

Krävs det bygglov för att bygga en altan?

Krävs det bygglov för att bygga en altan på landet?

Får jag glasa in min befintliga uteplats utan bygglov?

Behöver jag en bygganmälan för ändringar i badrum?

                                                Bilden nedan visar regler Attfall Ej bygglovspliktiga. 
illustration_attefallregler_506px
Ja till Attefalls hus, men glöm inte anmälan!

Från och med den 2 juli 2014 behövs inget bygglov för komplementbostäder och komplementbyggnader på max 25 kvadratmeter – så kallade Attefallshus.
Samma sak gäller inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus, takkupor och tillbyggnader om max 15 kvadratmeter.
Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan börja bygga.Mer om vad som gäller för respektive åtgärd och vanliga frågor och svar:

Komplementbyggnad (Attefallshus)

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Tillbyggnad om max 15 kvadratmeter

 

Takkupor

 

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!