Behöver jag göra en bygganmälan för ändringar i mitt badrum ?

Du ska göra en anmälan till din kommun ifall du ska göra ändringar som berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentliga ändringar av vatten- och avloppinstallationerna. I de fall anmälan krävs får man inte påbörja åtgärderna innan kommunen har gett ett startbesked. Är du osäker på om du behöver göra anmälan eller inte kan du kontakta din kommun.

Bor du i en bostadsrättslägenhet så kontakta först föreningens styrelse. Styrelsen kan ha synpunkter och det kan finnas föreningsstadgar som du måste ta hänsyn till. Tänk på att dina grannar kan drabbas om du orsakar en vattenskada

Mkprojekt AB | Tel: 08- 689 79 67 | E-post: mk@mkprojekt.se

Hitta oss på Facebook!